چشم انداز

چشم‌انداز ما رسیدن به یک سازمان متعالی در حوزه علم و مهندسی مواد و مطرح شدن به عنوان یکی از برترین شرکت‌ها در زمینه خلق ارزش برای کلیه ذینفعان و توسعه پایدار برای کشورمان ایران است.