مواد خاص مهندسی

اگر برای انجام پروژه های خود نیاز به مواد و آلیاژهای خاص دارید و امکان تهیه آن را در داخل کشور ندارید، با ما تماس بگیرید.

کادر مهندسی و بازرگانی این شرکت در سریعترین زمان ممکن، مواد مورد نیاز شما را از منابع معتبر تهیه خواهند نمود.