مشاوره

 

دنیای امروز دنیای سرعت است و برای موفق شدن در عرصه کار و تجارت باید بتوان در جریان پرسرعت رقابت با رقبا پیش رفت. در بسیاری از زمینه‌ها استفاده از تجربیات دیگران می‌تواند ما را در رسیدن به مقصد در زمان های کوتاه‌تر یاری کند. یکی از روش‌های موثر برای استفاده از تجربیات سایرین، گرفتن مشاوره از متخصصین هر رشته است. متخصصین و کارشناسان با تجربه کیفیت گستر هوپاد در زمینه خدمات آزمایشگاهی و بازرسی، خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های زیر را ارایه می‌دهند:

 

ارایه مشاوره در زمینه اخذ گواهینامه‌های مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی

ارایه مشاوره در زمینه تاسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه

ارایه مشاوره در زمینه خرید دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی و بازرسی

ارایه مشاوره‌های فنی