کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت کیفیت گستر هوپاد اقدام به برگزاری مسابقه سنتز نانومواد مرجع کرده است.

هدف از این برنامه شناسایی محققین، متخصصین وتوانمندی های موجود در کشور در ارتباط با تولید نانومواد مرجع به صورت سوسپانسیون های پایدار و همگن حاوی نانوذرات با توزیع اندازه ذرات باریک و کنترل شده است.

از تمامی اساتید دانشگاه، دانشجویان، محققین، متخصصین و تولید کنندگان نانو مواد در سراسر کشور برای شرکت در این مسابقه دعوت به عمل می آید.

در صورت تمایل به شرکت در این مسابقه، لطفا فایل فرم ثبت نام را تکمیل و به آدرس ایمیل این شرکت ارسال فرمایید.

دریافت فایل بروشور

دریافت فرم ثبت نام