ماموریت

ماموریت ما آموزش، توسعه و ارایه خدمت در حوزه مهندسی مواد است.

این ماموریت با اجرای فعالیت‌های زیر تحقق می‌یابد:

  • تامین مواد مرجع گواهی شده(CRMs)
  • تامین دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی
  • ارایه خدمات مشاوره جهت تاسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه
  • آموزش استانداردهای مدیریت کیفیت و فنی آزمایشگاهی در زمینه مهندسی مواد
  • برگزاری آزمون‌های مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی