دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی

کیفیت گستر هوپاد افتخار دارد با همکاری شرکت‌های معتبر بین‌المللی، دستگاه‌ها و تجهیزات زیر را با قیمت‌های رقابتی و خدمات پس از فروش عالی، در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد:

  1. دستگاه‌‏های آنالیز مواد: اسپکترومتری نشری (کوانتومتری)، اسپکترومتری جذب اتمی، کروماتوگرافی یونی، آنالیز ذره
  2. دستگاه‌‏های مطالعه ساختار مواد: شامل میکروسکوپ های نوری
  3. دستگاه‌‏های آزمون خواص مکانیکی مواد: کشش، ضربه، سختی سنجی، خمش، فشار، سایش، خستگی، خزش، پیچش و تست فنر
  4. دستگاه‏‌های آزمون‏های غیرمخرب:رادیوگرافی، التراسونیک، Eddy Current، نفوذمایع، ذره مغناطیسی

این مرکز همچنین نمونه های استاندارد آزمون و خدمات کالیبراسیون دستگاه‌ها را نیز به مشتریان محترم ارائه می دهد.