خدمات

آموزش

آموزش‌های مرتبط با سیستم های مدیریت کیفیت

آموزش‌های تخصصی آزمایشگاهی مهندسی مواد

 

آموزش‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریت کیفیت

کیفیت گستر هوپاد با کادری از اساتید مجرب، دوره های آموزشی زیر را در زمینه مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی برگزار می نماید.

مبانی و مستند سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌ها (دانلود بروشور دوره)

مبانی و مستند سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17020 در شرکت‌های بازرسی (دانلود بروشور دوره)

دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت آزمون‌ها (دانلود بروشور دوره)

کنترل کیفیت آماری در آزمایشگاه‌ها (دانلود بروشور دوره)

دوره آموزشی روش‌های تضمین کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه‌ها (دانلود بروشور دوره)

دوره آموزشی کالیبراسیون دستگاه‌ها و تجهیزات (دانلود بروشور دوره)

ارزیابی داخلی آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 (دانلود بروشور دوره)

ارزیابی داخلی شرکت‌های بازرسی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020 (دانلود بروشور دوره)

آشنایی با روش‌های بازرسی و نمونه برداری (Sampling Plan) مقدماتی و پیشرفته (دانلود بروشور دوره)

دوره آموزشی طراحی و اجرای آزمایش‌ها (مقدماتی و پیشرفته) (دانلود بروشور دوره)

دوره آموزشی آزمون‌های مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی (دانلود بروشور دوره)

کنترل کیفیت در آزمایشگاه‌ها با استفاده از نرم افزارهای آماری (دانلود بروشور دوره)

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع از زمان و هزینه هر دوره می توانند با ما تماس بگیرند.

 

آموزش‌های تخصصی آزمایشگاهی مهندسی مواد

از آنجائیکه کار در یک آزمایشگاه، نیازمند داشتن دانش کافی و مهارت‌های تخصصی است، مجموعه کیفیت گستر هوپاد، کارشناسان مجرب ما شما را جهت انجام فعالیت‌های حرفه‌ای آزمایشگاهی کاملا آماده می‌نماید تا خطاهای انجام آزمون به حداقل رسانیده شود. این آموزش‌ها شامل موارد زیر می باشند.

ü            دوره آموزشی آشنایی با کلید فولاد (دانلود بروشور دوره)

ü            دوره آموزشی آشنایی با روش‌های انجام آزمون‌های مکانیکی (دانلود بروشور دوره)

ü            متالوگرافی فولادها، چدن‌ها و فلزات غیرآهنی

ü            خوردگی (دانلود بروشور دوره)

ü            آزمون‌های جوش (دانلود بروشور دوره)

ü            آشنایی با استانداردهای محصول مانند مقاطع فولادی و لوله ها، انواع ورق‌های فولادی، پیچ و مهره‌ها و الکترودها (دانلود بروشور دوره)

ü            آموزش نحوه کار با دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی (دانلود بروشور دوره)

جهت اطلاع از زمان و هزینه دوره ها لطفا با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره

دنیای امروز دنیای سرعت است و برای موفق شدن در عرصه کار و تجارت باید بتوان در جریان پرسرعت رقابت با رقبا پیش رفت. در بسیاری از زمینه‌ها استفاده از تجربیات دیگران می‌تواند ما را در رسیدن به مقصد در زمان های کوتاه‌تر یاری کند. یکی از روش‌های موثر برای استفاده از تجربیات سایرین، گرفتن مشاوره از متخصصین هر رشته است. متخصصین و کارشاناسان با تجربه کیفیت گستر هوپاد در زمینه خدمات آزمایشگاهی و بازرسی، خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های زیر را ارایه می‌دهند:

 

ارایه مشاوره در زمینه اخذ گواهینامه‌های مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی

ارایه مشاوره در زمینه تاسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه

ارایه مشاوره در زمینه خرید دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی و بازرسی

ارایه مشاوره‌های فنی

 

 

ارایه مشاوره در زمینه اخذ گواهینامه‌های مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی

روند تخصصی شدن فعالیت‌های سازمان‌ها، موسسات تدوین کننده استاندارد را بر آن می دارد تا نیازمندی‌های خاصی را جهتحصول اطمینان از کیفیت خدمات این نوع سازمان‌ها تدوین نمایند. علاوه بر استاندارد ISO 9001 که الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت را برای کلیه سازمان‌ها بیان می‌نماید،در صنایع مختلف استانداردهایی منتشر می شود که الزامات خاصی را برای آن تعریف می‌نماید که این الزامات به صورت مکمل، الزامات عمومی ISO 9001 سیستم مدیریتکیفیت سازمان را شکل می‌دهد.
استاندارد ISO/IEC 17025، یکی از این استانداردهای تخصصی استکه برای تشریح سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها تدوین شده است. این استاندارد بینالمللی نتیجه اجرای مجموعه الزامات ISO/IEC Guide 25 و EN 45001 است که هم اکنون باتوجه به تجربیات ناشی از اجرای دو استاندارد فوق جایگزین این دو شده است.

ایناستاندارد که با همکاری کمیته بین المللی الکترونیک (IEC) و سازمان بین المللیاستاندارد (ISO) تهیه شده است الزامات خود را در دو بخش سیستم مدیریت کیفیت ونیازمندی‌های فنی مطرح نموده است.

هدف از این استاندارد کنترل فعالیتآزمایشگاه‌های نمونه‌برداری و کالیبراسیون از دو منظر کیفی و فنی است.

انطباقسازمان با ISO/IEC 17025 صرفاً توسط مراجع اعتبار دهنده (AB) یا مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گواهی می شود. این استاندارد برای کلیهآزمایشگاه‌های مرتبط با صنایع تولیدی، صنایع غذایی و کلیه آزمایشگاه‌های ارایه دهندهخدمات اندازه‌گیری، آزمون و کالیبراسیون بدون توجه به تعداد پرسنل یا گستردگیمحدوده فعالیت‌های آن قابل کاربرد است.

مزایا: 

1-  اطمینان از صحت نتایج آزمون مربوطه و به واسطه آن ایجاد اطمینان در مشتریان در خصوصخدمات آزمایشگاه

2- کسب سهم بازار مشتریان دارای گواهینامه ISO/TS 16949 یا QS 9000 ISO 22000,
(طبق الزامات این استاندارد در سازمان‌ها دارنده گواهی مذکورموظف به استفاده از خدمات آزمایشگاه‌های دارای گواهی ISO/IEC17025 می باشند)

3-ایجاد قابلیت اخذ تایید صلاحیت فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت
4-سازگاری باسیستم‌های مدیریت کیفیت ISO 9001
5-استفاده از مزایای عمومی استقرار سیستم‌هایمدیریت کیفیت در سازمان‌ها
6-امکان ارایه خدمــات در سطح بـین المللی
7-ارتقاء سطح مشتـری مداری آزمــایشگاه‌ها
8-اسـتاندارد کردن روشهای اجرایی ومدیـریتی آزمــایشگاه‌ها
9-تسهیل همکاری میـان آزمــایشگاه‌ها و سایـرسازمــان‌ها
10- کسب اطمینان از کالیبـره شدن مسـتمر تجهیزاتآزمــایشگاه‌ها

کیفیت گستر هوپاد با انجام اقدامات زیر در زمینه استقرار استاندارد ISO/IEC 17025  در کنار شما خواهد بود.
1 – فاز شناخت آزمایشگاه‌ها
2- برگزاری دوره‌های آموزشی
3 – بحث مدیریت کیفیت
4 – تعیین نماینده مدیریت ارشد
5 – طراحی فرم در رابطه با دامنه فعالیت آزمایشگاه‌ها و طرح اولیه مشاغل
6 – تشکیل تیم استقرار
7 – بحث خرید نرم‌افزار کالیبراسیون
8 – تعیین خط مشی کیفیت
بدیهی است ادامه استقرار استاندارد ISO/IEC 17025  به طور جدی در دستورکار این مجموعه قرار دارد.

ارائه مشاوره در زمینه تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه

تاسیس یک آزمایشگاه صنعتی علاوه بر دستگاه‌ها و تجهیزات نیاز به تخصص و تجربه انجام کارهای آزمایشگاهی دارد. متخصصین این مجموعه با بیش از 15 سال تجربه در زمینه آزمایشگاهای مهندسی مواد، از زمان تصمیم گیری جهت تاسیس آزمایشگاه تا مراحل نهایی ایجاد و شروع به کار آزمایشگاه و حتی دریافت گواهی نامه ISO/IEC 17025  در کنار شما خواهند بود.

برخی از خدماتی که در این زمینه به شما ارائه خواهند شد:

1-  طراحی ساختمان و جانمایی دستگاه‌ها

2-  طراحی روش‌های آزمون و تهیه دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه

3-  انتخاب دستگاه‌ها و مشاوره جهت خرید آن‌ها

4-  ایجاد شرایط محیطی لازم جهت انجام آزمون‌ها

5-  تهیه دستورالعمل‌های نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها و تجهیزات

6-  مشاوره در زمینه کالیبراسیون دستگاه‌ها و تجهیزات

7-  آموزش‌های تخصصی انجام آزمون‌ها

8-  شروع به کار آزمایشگاه

9-  دریافت گواهینامه‌ استاندارد ISO/IEC 17025

 

ارائه مشاوره در زمینه خرید دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و بازرسی

آیا قصد خرید دستگاه و تجهیز برای آزمایشگاه خود را دارید؟

آیا قبل از اقدام برای خرید دستگاه‌ها موارد زیر را کنترل نموده‌اید؟

اغلب سئوالاتی که در هنگام خرید دستگاه‌ها و تجهیزات مطرح می شوند به شرح زیر هستند:

1-  برای آزمون مورد نیاز دقیقا چه دستگاهی باید انتخاب شود؟

2-  محدودیت ها و مزیت‌های دستگاه‌های موجود چه مواردی هستند؟

3-  آیا تامین‌کنندگان معتبر شناسایی و مناسب‌ترین آن‌ها انتخاب شده‌اند؟

4-  آیا بهترین قیمت برای دستگاه‌ها دریافت شده است؟

5-  آیا شرایط محیطی و نیازمندی‌های اولیه برای استقرار دستگاه در نظر گرفته شده‌اند؟

6-  آیا بعد از استقرار دستگاه مشکل خاصی در زمینه کالیبراسیون دستگاه و تامین نمونه‌های مرجع استاندارد برای آن وجود نخواهد داشت؟

7-  آیا خدمات بعد از فروش مناسب جهت دستگاه انتخاب شده وجود خواهد داشت؟

شما می توانید با استفاده از تجربیات متخصصین ما علاوه بر سهولت در انتخاب دستگاه مناسب و پاسخگویی به سئوالات مطرح شده، در مجموع هزینه‌های خود حداقل بین 10 تا 30 درصد صرفه جویی نمایید.

 

 

ارائه مشاوره‌های فنی

تیم‌های تخصصی ما در زمینه‌های زیر می توانند مشاور شما باشند:

1-  تعیین روش تولید قطعات صنعتی

2-  انتخاب روش عملیات حرارتی مناسب برای قطعات صنعتی

3-  انتخاب استاندارد مناسب جهت تولید قطعات صنعتی

4-  انتخاب روش کنترل کیفیت محصولات صنعتی

5-  بررسی مدارک و مشخص کردن نحوه کنترل محصولات خریداری شده در خارج از کشور به منظور واردات

 

 

برگزاری آزمون‌های مهارت / کفایت تخصصی (Proficiency Tests) و مقایسات بین آزمایشگاهی

آزمون‌های کفایت تخصصی که در ایران به نام آزمون‌های مهارت نیز شناخته می شوند، یکی از ابزارهای کارآمد جهت کنترل و تضمین کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون محسوب می‌شوند.

با توجه به کمبود مراجع معتبر برای برگزاری آزمون‌های فوق در ایران و گستره زیاد آزمون‌ها، این مرکز با برقراری ارتباط با شرکت‌های معتبر خارجی هماهنگی‌های لازم جهت شرکت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون را به عنوان نماینده شرکت‌های برگزار کننده انجام می دهد.

فهرست شرکت‌ها و آزمون‌های قابل انجام و برنامه‌های سالیانه در زیر قابل دریافت است.

این شرکت همچنین با استفاده از تجربیات قبلی کارشناسان فنی و سیستمی خود در زمینه برگزاری مطالعات بین آزمایشگاهی، برنامه هایی را برای این نوع از آزمونها ترتیب داده است که اطلاعات تکمیلی آنها در فایل زیر قابل دریافت است.

———————-

 

هماهنگی انجام ممیزی‌های خارجی آزمایشگاه‌ها

 

 

 

خدمات

آموزش

مشاوره

آزمون‌های کفایت تخصصی (مهارت) و مقایسات بین آزمایشگاهی

هماهنگی انجام ممیزی های خارجی آزمایشگاه‌ها