دوره فوق با هدف آشنایی کارشناسان آزمایشگاه‌ها با نحوه انتخاب مواد مرجع و مواد مرجع گواهی شده (CRM) و استفاده صحیح از این مواد در آزمایشگاه‌ها با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و برای اعضای کارگروه استاندارد این شبکه برگزار شد.

دوره به صورت دو روزه در محل دفتر مرکزی پژوهشگاه مواد و انرژی در تهران و با تدریس آقای مهندس محرمی که سابقه 19 سال فعالیت سیستمی و فنی در آزمایشگاه‌های آزمون را دارند برگزار گردید.