ارایه مشاوره در زمینه خرید دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی و بازرسی

آیا قصد خرید دستگاه و تجهیز برای آزمایشگاه خود را دارید؟

آیا قبل از اقدام برای خرید دستگاه‌ها موارد زیر را کنترل نموده‌اید؟

اغلب سئوالاتی که در هنگام خرید دستگاه‌ها و تجهیزات مطرح می شوند به شرح زیر هستند:

  1. برای آزمون مورد نیاز دقیقا چه دستگاهی باید انتخاب شود؟
  2. محدودیت ها و مزیت‌های دستگاه‌های موجود چه مواردی هستند؟
  3. آیا تامین‌کنندگان معتبر شناسایی و مناسب‌ترین آن‌ها انتخاب شده‌اند؟
  4. آیا بهترین قیمت برای دستگاه‌ها دریافت شده است؟
  5. آیا شرایط محیطی و نیازمندی‌های اولیه برای استقرار دستگاه در نظر گرفته شده‌اند؟
  6. آیا بعد از استقرار دستگاه مشکل خاصی در زمینه کالیبراسیون دستگاه و تامین نمونه‌های مرجع استاندارد برای آن وجود نخواهد داشت؟
  7. آیا خدمات بعد از فروش مناسب جهت دستگاه انتخاب شده وجود خواهد داشت؟

شما می توانید با استفاده از تجربیات متخصصین ما علاوه بر سهولت در انتخاب دستگاه مناسب و پاسخگویی به سئوالات مطرح شده، در مجموع هزینه‌های خود حداقل بین 10 تا 30 درصد صرفه جویی نمایید.