ارایه مشاوره در زمینه راه اندازی و تاسیس آزمایشگاه

تاسیس یک آزمایشگاه صنعتی علاوه بر دستگاه‌ها و تجهیزات نیاز به تخصص و تجربه انجام کارهای آزمایشگاهی دارد. متخصصین این مجموعه با بیش از 15 سال تجربه در زمینه آزمایشگاهای مهندسی مواد، از زمان تصمیم گیری جهت تاسیس آزمایشگاه تا مراحل نهایی ایجاد و شروع به کار آزمایشگاه و حتی دریافت گواهی نامه ISO/IEC 17025 در کنار شما خواهند بود.

برخی از خدماتی که در این زمینه به شما ارائه خواهند شد:

  1. طراحی ساختمان و جانمایی دستگاه‌ها
  2. طراحی روش‌های آزمون و تهیه دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه
  3. انتخاب دستگاه‌ها و مشاوره جهت خرید آن‌ها
  4. ایجاد شرایط محیطی لازم جهت انجام آزمون‌ها
  5. تهیه دستورالعمل‌های نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها و تجهیزات
  6. مشاوره در زمینه کالیبراسیون دستگاه‌ها و تجهیزات
  7. آموزش‌های تخصصی انجام آزمون‌ها
  8. شروع به کار آزمایشگاه
  9. دریافت گواهینامه‌ استاندارد ISO/IEC 17025